• Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.  
  1. Sklep www.amoris.pl prowadzony jest przez Fundacje rozwoju przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, beneficjentem fundacji który jest odpowiedzialny za prowadzenia sklepu jest Mateusz Bochenek prowadzący wyodrębnioną część przedsiębiorstwa pod nazwą  „Virtual Cash”
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Konto - indywidualne dostępne tylko po podaniu hasła dostępu miejsce gromadzenia informacji na temat użytkownika, w którym może bez ingerencji usługobiorcy zmienić swoje dane oraz sprawdzać zamówienia. Konto jest bezpłate, można je usunąć w każdej chwili pisząc na adres e-mail sklep@amoris.pl
  2.  Formularz Zamówienia – Miejsce składania zamówień, korzystanie z niego rozpoczyna się po dodaniu pierwszego produktu po koszyku. W formlarzu zamówienia klient przekazuje dane do wysyłki, wybiera opcje dostawy oraz płatności. Wszystkie dane podawane w formularzu zamówienia podawane są dobrowolnie, usługobiorcą korzystając z formularzu potwierdza ich prawdziwość. Dane podawane w formularzu wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zamówienia lub do korzystania z newslettera za zgodą usługobiorcy.
  3. Newsletter – udział w usłudze potwierdza się przez podanie swojego adresu e-mail w zakładce newsletter. Usługa jest darmowa, polega na dostarczaniu informacji do usługobiorcy na temat nowości i promocji w sklepie.
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Umowę zawiera się za pomocą formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej.
  2. Potwierdzeniem zamówienia i przekazaniem go do realizacji jest wpłata kwoty zamówienia na konto usługodawcy (z wyjątkiem wysyłki towaru za pobraniem)
  3. Usługobiorca przekazuje do realizacji potwierdzone zamówienie lub złożone (w przypadku wysyłki za pobraniem) maksymalnie do 1 dnia od daty wpływu.
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Nie zawierają one ceny dostawy towaru.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym. W przypadku błędu na stronie internetowej sklepu, który będzie wskazywał błędną cene produktu, usługobiorca zamawiający dany produkt zostanie o tym poinformowany i poproszony o potwierdzenie zamówienia z POPRAWNĄ ceną, w przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane.
  4. Zawarcie umowy za pomocą formularza

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   1. Bank: mBank bankowość korporacyjna
   2. Numer rachunku: 73114010100000543359003728
  3. Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisuSkyPay.
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 2. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. Odbiór osobisty za pomocą Paczkomatów.
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.
  4. Termin dostawy produktu zależy od sposobu dostawy wybranym przez usługobiorcę. Informacje na temat planowanego terminu dostawy znajdziecie państwo w zakładce „Dostawa i sposoby płatności”
 3. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  2. Usługi takie jak konto oraz newsletter mogą zostać wypowiedzenie w każdej chwili przez obie strony bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Rozwiązanie umowy jest bezpłatne i można go dokonać wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail sklep@amoris.pl

 

 1. Zwroty i reklamacje
  1. 1. Zwrot towaru możliwy jest do 21 dni od dnia zakupu.
 1. Aby dokonać zwrotu należy przesłać na nasz adres e-mail informacje o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  3. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza udostępnionego poniżej.
  Dane klienta:
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Adres e-mail:
  Nr telefonu (opcjonalnie):

Dane sklepu:
Fundacja rozwoju przedsiebiorczości "Twój Startup"
ul. Żurawia 6/12, lok. 766
00-503 Warszawa
NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, iż na podstawie art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) odstępują od umowy zakupu
następującego towaru (proszę wypisać towary które państwo zwracają):

Nr zamówienia/ nr aukcji (znajdziego go państwo w swojej skrzynce, został wysłany przy realizacji zamówienia):

Kwota do zwrotu:

Numer rachunku do zwrotu:


Wypełniony formularz wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu prosimy
przesłać na poniższy adres:
sklep@amoris.pl
Będą państwo takżę poproszeni o podpisanie dokumentu potwierdzającego zwrot, który zostanie przesłany na państwa e-mail po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu.

 1. Zwroty akceptowane są tylko dla towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachu ( np. perfumy, kremy), nie pogniecionych w oryginalnym opakowaniu.
  5. W przypadku towarów takich jak wibratory, masturbatory i inne akcesoria do stymulacji intymnej i bielizna zwroty są przyjmowane tylko dla towarów NIEROZPAKOWANYCH zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy towarów, dla których zostało otwarte oryginalnie zapakowane przez nas opakowanie wysyłkowe. Zwrotowi nie podlegają także produkty cyfrowe wysyłane drogą cyfrową z wyłączeniem tych, które mają charakter czasowy (np. abonamenty czasowe), wówczas zwrotowi podlega proporcjonalna kwota do czasu wykorzystania produktu, według wzoru kwota do zwrotu=Pozostałe dni abonamentu/Liczba dni na które przysługiwał*cena. Przykład
  Abonament 1 miesiac na dostęp do strony X. Odstąpienie od umowy po 7 dniach od daty wykupu, cena 100 złotych.
  24/31*100=77.42 zł (kwota która zwracamy)
  6. Nie przyjmujemy towarów mających charakter zużywalny, dla których istnieje prawdopodobieństwo częściowego zużycia (np. otwarte lubrykanty, feromony). Dla tego typu towarów również stosujemy zasadę nieotwartego pudełka.
  7. Towary uszkodzone, zużyte, noszące ślady użytkowania lub nieoryginalne zapachy nie są przez nas przyjmowane do zwrotów.
  8. W przypadku odesłania nam towaru niespełniającego wymogów polityki zwrotów klient zostanie obciążony kosztami przesyłki powrotnej. W przypadku braku wpłaty za odesłanie towaru do kupującego w ciągu 1 miesiąca towar zostanie zutylizowany.
  9. Polityka zwrotów nie ma zastosowania w przypadku stosunków handlowych z przedsiębiorcami. (Jeżeli zaczyczą sobie państwo fakture na firmę)
  10. Sprzedający rozstrzyga sprawy zwrotów w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o zwrocie.
  11. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi cenę towarów które zwraca (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu).


Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacji gwarancyjnej podlegają towary, które w swoim opisie zawierają informacje o udzielonej gwarancji (rodzaj i czas).
  2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o informację na adres e-mail sklep@amoris.pl
  3. Czas rozstrzygania reklamacji wynosi 14 dni, w przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje uznaje się za ropatrzoną pozytywnie (chyba, że produkt nie podlegał reklamacji)
  4. Sprzedawca może zaproponować różne metody rozstrzygnięcia sprawy: naprawa na koszt sprzedawcy/producenta, wymiana na towar nowy, wolny od wad, zwrot ceny zakupu.
  5. Kupujący ma prawo do zgłoszenia niezgodoności towaru z umową z tytułu rękojmi do 2 lat od dnia dostarczenia towaru do klienta.
  6. Zgłoszenia dotyczące rękojmi rozstrzygane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na adres e-mail sklep@amoris.pl
  7. Sprzedawca może zaproponować różne metody rozstrzygnięcia zgłoszenia niezgodności z tyt. rękojmi: naprawa na koszt sprzedawcy/producenta, wymiana na towar nowy, wolny od wad, zwrot ceny zakupu.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
  1. Nazwy produktów zwracanych.
  2. Kwota do zwrotu
  3. Numer konta bankowego do zwrotu środków
  4. Dane osobowe wprowadzone do formularza zamówienia w trakcie zakupu lub numer zamówienia.
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu opłacenia zamówienia jednak nie krótszym niż 14 dni od daty dostawy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres e-mail sklep@amoris.pl
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może także złożyć oświadczenie nie korzystając z w/w wzorów ale w oświadczeniu musi być zawarte co najmniej:
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jednak nie wcześniej niż na dzień otrzymania zwracanych produktów.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Usługodawca ma prawo do zmiany w każdej chwili regulaminu serwisu z zastrzeżeniem, że nie będzie ona skuteczna do wcześniej zawartych umów.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. W przypadku błędów na stronie Amoris.pl sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia i zwrócić wpłacone środki na konto wpłacającego.

 

 • Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich

Czy potwierdzasz, że jesteś pełnoletni?