• Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów:

Ponieważ wiemy, że zakupy internetowe wiążą się z ryzykiem, że dany produkt Ci się nie spodoba, wychodzimy na przeciw twoim oczekiwań i na zwrot będziesz miał nie 14, a 21 dni, dodatkowo sami zlecimy odbiór zwracanego towaru naszemu kurierowi. Ty tylko będziesz musiał go spakować i przygotować do przekazania naszemu kurierowi!

Zasady zwrotów.
1. Zwrot towaru możliwy jest do 21 dni od dnia zakupu.
2. Aby dokonać zwrotu należy przesłać na nasz adres e-mail informacje o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
3. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza udostępnionego poniżej.
Dane klienta:
Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Nr telefonu (opcjonalnie):

Dane sklepu:
Fundacja rozwoju przedsiebiorczości "Twój Startup"
ul. Żurawia 6/12, lok. 766
00-503 Warszawa
NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, iż na podstawie art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) odstępują od umowy zakupu
następującego towaru (proszę wypisać towary które państwo zwracają):

Nr zamówienia/ nr aukcji (znajdziego go państwo w swojej skrzynce, został wysłany przy realizacji zamówienia):

Kwota do zwrotu:

Numer rachunku do zwrotu:


Wypełniony formularz wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu prosimy
przesłać na poniższy adres:
sklep@amoris.pl
Będą państwo takżę poproszeni o podpisanie dokumentu potwierdzającego zwrot, który zostanie przesłany na państwa e-mail po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu.

4. Zwroty akceptowane są tylko dla towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachu ( np. perfumy, kremy), nie pogniecionych w oryginalnym opakowaniu.
5. W przypadku towarów takich jak wibratory, masturbatory i inne akcesoria do stymulacji intymnej i bielizna zwroty są przyjmowane tylko dla towarów NIEROZPAKOWANYCH zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy towarów, dla których zostało otwarte oryginalnie zapakowane przez nas opakowanie wysyłkowe. Zwrotowi nie podlegają także produkty cyfrowe wysyłane drogą cyfrową z wyłączeniem tych, które mają charakter czasowy (np. abonamenty czasowe), wówczas zwrotowi podlega proporcjonalna kwota do czasu wykorzystania produktu, według wzoru kwota do zwrotu=Pozostałe dni abonamentu/Liczba dni na które przysługiwał*cena. Przykład
Abonament 1 miesiac na dostęp do strony X. Odstąpienie od umowy po 7 dniach od daty wykupu, cena 100 złotych.
24/31*100=77.42 zł (kwota która zwracamy)
6. Nie przyjmujemy towarów mających charakter zużywalny, dla których istnieje prawdopodobieństwo częściowego zużycia (np. otwarte lubrykanty, feromony). Dla tego typu towarów również stosujemy zasadę nieotwartego pudełka.
7. Towary uszkodzone, zużyte, noszące ślady użytkowania lub nieoryginalne zapachy nie są przez nas przyjmowane do zwrotów.
8. W przypadku odesłania nam towaru niespełniającego wymogów polityki zwrotów klient zostanie obciążony kosztami przesyłki powrotnej. W przypadku braku wpłaty za odesłanie towaru do kupującego w ciągu 1 miesiąca towar zostanie zutylizowany.
9. Polityka zwrotów nie ma zastosowania w przypadku stosunków handlowych z przedsiębiorcami. (Jeżeli zaczyczą sobie państwo fakture na firmę)
10. Sprzedający rozstrzyga sprawy zwrotów w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o zwrocie.
11. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi cenę towarów które zwraca (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu).


Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacji gwarancyjnej podlegają towary, które w swoim opisie zawierają informacje o udzielonej gwarancji (rodzaj i czas).
2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o informację na adres e-mail sklep@amoris.pl
3. Czas rozstrzygania reklamacji wynosi 14 dni, w przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje uznaje się za ropatrzoną pozytywnie (chyba, że produkt nie podlegał reklamacji)
4. Sprzedawca może zaproponować różne metody rozstrzygnięcia sprawy: naprawa na koszt sprzedawcy/producenta, wymiana na towar nowy, wolny od wad, zwrot ceny zakupu.
5. Kupujący ma prawo do zgłoszenia niezgodoności towaru z umową z tytułu rękojmi do 2 lat od dnia dostarczenia towaru do klienta.
6. Zgłoszenia dotyczące rękojmi rozstrzygane są w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na adres e-mail sklep@amoris.pl
7. Sprzedawca może zaproponować różne metody rozstrzygnięcia zgłoszenia niezgodności z tyt. rękojmi: naprawa na koszt sprzedawcy/producenta, wymiana na towar nowy, wolny od wad, zwrot ceny zakupu.


Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Więcej informacji znajdziecie państwo z zakładce "Regulamin"

  • Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich

Czy potwierdzasz, że jesteś pełnoletni?